Masz problem z kosztami składowania?
Do portu w Gdańsku (PL) dotarły kontenery z ładunkiem niebezpiecznym, składowano je 6 miesięcy generując przy tym wysokie koszty dla ...